Areas of Advice

  • No categories

The Advice Archive

Crossdresser/Crossdressing (Nederlands)

Bekijk deze pagina in het: English | Nederlands

Crossdressing (Engels voor ‘kruiselings gekleed’) betreft een hetero man die probeert het uiterlijk van een vrouw te imiteren door onder meer:

  • zich te kleden in gangbare dameskleding;
  • gebruik van accessoires;
  • vrouwelijke haardracht;
  • gebruik van make-up;
  • gebruik van de stem.

De crossdresser doet dit niet voor de seksuele opwinding of ander fetisjisme.

In de Nederlandse taal kennen we maar één woord voor iemand die zich hult in kleding van het andere geslacht: travestiet. De motieven van travestieten lopen echter nogal uiteen. Het verkleden of ‘kleden als’ kan gericht zijn op erotiek, showtravestie, of op het imiteren van het voorkomen van een vrouw.

We noemen een man travestiet als zijn sekse mannelijk is, zijn gender-identiteit (het gevoel/beeld wat hij is, in dit geval een man) ook mannelijk, maar zijn gedrag, dus zijn genderrol soms of vaak vrouwelijk is. Van travestie is met name sprake, wanneer dit vrouwelijk gedrag zich uit in een voorkeur voor het dragen van vrouwelijke kleding. Bij vele travestieten beperkt het zich veelal niet tot het omkleden in vrouwelijke kleding, maar proberen ze door hun hele manier van doen op die momenten de vrouwelijke rol te spelen. Voor vrouwelijke travestieten geldt het omgekeerde. De meeste travestieten hebben een heteroseksuele voorkeur (vrij naar A.Verschoor, 1990).

In de Engelse taal wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘transvestism’ en ‘crossdressing’. Dit is ontstaan omdat er in de jaren 1970 een groep zich niet kon vinden in de term ‘transvestism’. Het woord ‘transvestism’ wordt meer geassocieerd met seksuele opwinding of met seksueel fetisjisme. Om het verschil aan te geven is het woord ‘crossdressing’ ontstaan.

Zie ook