Areas of Advice

  • No categories

The Advice Archive

Therapists in Finland

The following is a list of therapists in Finland.
Seuraava on haluttaa -lta terapeutti kotona Suomi.

For therapists elsewhere in Europe, see Therapists in Europe.
Ajaksi terapeutti muualla kotona Eurooppa , hiippakunta Terapeutti kotona Eurooppa.

For therapists elsewhere in the world, see Therapists by region.
Ajaksi terapeutti muualla kotona maailma , hiippakunta Terapeutti luona ala.

Disclaimer: Listings are for information purposes only and do not constitute recommendations by T-Vox. All websites listed here are outside of our control; T-Vox is not responsible for their content.
Peruutus: Nyt kuluva on ainoa ilmianto ja ei ehdotus luona T-Vox. Koska kuka tahansa kanisteri ajantasaistaa nyt kuluva wiki , T-Vox on ei edesvastuullinen ajaksi hyvä eli epäkelpo ilmianto tähän. T-Vox does ei hallita websites kuunnella tähän ; T-Vox on ei edesvastuullinen ajaksi heidän pitoisuus.

Transsexual/Transgender investigations are centralised to Helsinki (HYKS) and Tampere University Hospitals (TAYS). According to Finnish law it is impossible to only use a private doctor. Legal gender correction procedure is stipulated in Finnish SoC according to the 6th section of the law.
Transsexual ja Transgender tutkimus aari polttopiste model after Helsinki (HYKS) ja Tampere Korkeakoulu Sairaala (TAYS). Suomi ertaa sananvalta te ei apu ainoa kahdenkeskinen tohtoroida. Juridinen menetelmä jotta korjata sukupuoli on spesifioida kotona Suomi korkeushyppytelineet ajaksi haluta kotona 6th jakso kotona ertaa.

Helsinki

Matti Holi, Ph.D. MD
Helsinki University Hospital Psychiatry Centre
Välskärinkatu 12, Helsinki
PO Box 590, FIN-00029 HUS
(09) 471 63616

 

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus (Gender Diversity & Intersex Centre of Expertise)
http://transtukipiste.fi/