Areas of Advice

  • No categories

The Advice Archive

Transgenderisme (Transgender, Dutch version)

Bekijk deze pagina in het: English | Nederlands

Transgenderisme is een gedragspatroon van een persoon die door het leven gaat als iemand van het andere dan het biologische geslacht of tussen man en vrouw in balanceert. De transgenderist in enge zin heeft echter geen geslachtsveranderende, operatieve ingreep gehad of vindt deze achteraf niet bepalend voor het gendergevoel; de meesten zijn de ingreep ook niet van plan, doch soms kan een gedeeltelijke verandering al plaatsvinden door hormoongebruik. Dit kan komen door het zich bewust niet willen laten opereren of wanneer dit, door medische, emotionele, psychologische, maatschappelijke of financiële redenen, niet mogelijk of niet gewenst is.

Nieuwe inzichten over de sociale rol van man en vrouw en betogen die hun sociale constructie aantoonden werden begin jaren negentig van de 20e eeuw, als radicale gevolgtrekking uit het cyberfeminisme dat weer stoelde op feministische theorieën als die van Simone de Beauvoir, door Judith Butler gepubliceerd in onder andere Gender Trouble.

De term transgender wordt steeds vaker gebruikt als een overkoepelende parapluterm voor iedereen die zichzelf op welke manier dan ook, als lid van de andere sekse laat zien of zich zo voelt, dan hoe hij of zij geboren is: transseksueel, androgyn, travestiet, en andere manieren van genderbeleving die niet overeenkomen met het traditionele beeld van de indeling in één der twee geslachten.

Het begrip transgenderist dient niet gelijkgesteld te worden aan de deelterm travestiet. De travestiet gaat doorgaans alleen incidenteel door het leven als iemand van het andere geslacht. Een transgenderist doet dit altijd, en wenst dan ook aangesproken te worden als iemand van het geslacht, waarin hij of zij zich toont naar de buitenwereld, zelfs als dat niet man of vrouw heet; een kenmerk van transgenderisme is dat het de tweedeling van mensen in slechts twee geslachten ter discussie stelt.

De meeste transseksuele personen zijn voor hun geslachtsverandering een tijdlang door het leven gegaan als transgenderist of kiezen er juist voor om dit na hun transformatie te doen in verband met nieuwe inzichten over de eigen identiteit. Het sterk tweeledige denken over de geslachten en wat zij wel of niet geacht zijn te doen wordt door een deel van de transgenders kritisch bekeken. Het begrip ‘man/vrouw’ wordt dan als puur politieke en sociale constructie gezien (dit juist weer in tegenstelling tot het merendeel van de transseksuelen die de tweedeling vaker prefereren en daarin legitimatie kunnen vinden voor transformatie).

Externe links